პროფესიონალური სერვისი ფასდაკლებით 15 ლარად

ვინდოუსის გადაყენება


wi-fi  როუტერის გასწორება, პაროლის შეცვლა 10 ლარი, ვინდოუსთან ერთად 5 ლარი
კეისის გაწმენდა მტვრისაგან, თერმოპასტის წასმა 15 ლარი, ვინდოუსთან ერთად 10 ლარი.
ჯეკის (ინტერნეტის კაბელის თავის) დაყენება

ვინდოუსის გადაყენება 568-91-96-00
UI_Blue_3_of_3_16-512 (032) 212-04-75

vindousis gadayeneba
vindousis gadayeneba gamoZaxebiT adgilze 15 larad 568 91 96 00

vindousis gadayeneba xp, 7 ,8

draiverebis dayeneba
saWiro programebis dayeneba.
568 91 96 00
wi-fi  instalacia gamarTva +5 lari
calke 10 lari

jekis (internetis kabelis koneqtoris) dayeneba